De Oude Doos

Gilles SA – Clermont

Met dank aan de firma Gilles en in het bijzonder ook aan An Van Goey.

Dankzij hierboven vermelde, hebben wij een inkijk kunnen nemen in het rijke archief van de firma Gilles SA uit Clermont. Verspreid over gans het jaar zullen jullie hier op de oude doos de geschiedenis kunnen bewonderen van een gevestigde waarde in het Belgisch landbouwmechanisatie milieu.

De hoofdrollen voor deze derde film zijn hoofdzakelijk weggelegd voor de Gilles RB-155 lader. Deze tandem lader vereiste natuurlijk redelijk wat pk’s. De Deutz DX 230 van loonbedrijf en machinehandel Bini uit Meux was dan ook een uitermate geschikte trekker hiervoor. Een tweede sterspeler in deze film, is natuurlijk de Gilles / Riecam RBL 230 een knappe samenwerking tussen het Belgische Gilles en het Nederlandse Riecam. Deze imposante zelfrijdende bunkerlader had maar liefst een bunker van zo’n 18 ton ofwel 22 kubiek. Dit samen met de mogelijkheid van vier snelheden die traploos regelbaar waren, kon men een grote capaciteit behalen tijdens het laden.

De grote brede banden en de Poclain hydrostatische vierwielaandrijving doormiddel van hydropomp en langzaam lopende hydromotoren zorgde ervoor dat deze machine zich een baan kon wenden door de meest drassige akkers.Doordat men nu voor de wielen de bieten kon laden, kon men tot in iedere hoek van de akker of tot aan iedere sloot de bieten opladen. Deze robuuste machine werd aangedreven door een Deutz 8 cylinder dieselmotor van om en bij de 230 pk.

Verder zijn er onder meer nog knappe bijrollen voor een Landini 14500 en een Fiat 1300 DT beide met Gilles ontbladeraar en rooier. Het hele gebeuren gaat door tot in de late uurtjes.

In deze tweede film uit het archief van de firma Gilles uit Clermont nemen we een kijkje naar enkele demonstraties die medio jaren 80′ werden gehouden. Waar we in deze film naast de Gilles ontbladeraars en rooiers uit die tijd , ook de Gilles R-136 T en de meer in Frankrijk bekende Gilles ACT-464 lader aan het werk zien.

De meeste mensen kennen de firma Gilles van de bieten zaaimachines en hun bietenladers, maar einde jaren 80′ had men nog een opmerkelijke machine in aanbieding. Meer bepaald de GI-TRAC.

Een polyvalent landbouwvoertuig dat voor verschillende doeleinden kon worden toegepast.

De meest bekende variant op deze machine is de RB-200 en de RB-300 bietenladers. Maar er waren echter tal van varianten en toepassingen beschikbaar.
In deze video die onderaan te bezichtigen is, zien we een knap overzicht van wat de mogelijkheden waren van de GI-TRAC. Van start gaan doen we met de GI-TRAC in trekker vorm. Deze machine heeft zijn dienstjaren gesleten bij loonbedrijf en Deutz dealer Bini uit Meux van 1989 tot +/- 1995. Voor een zware pers als de Hesston 4900, had je de nodige pk’s nodig en deze waren niet zo gemakkelijk te vinden in die tijd. Vandaar dat het oog op deze 350 pk sterke GI-Trac gevallen was.

Verder in de video zien we deze trekker variant aan het werk met een soort van zware diepgronder een Kaelble-Gmeinder TLG 470 H-30 op een sterk hellend vlak.

In de mestinjectie zien we nog de RB-200 variant die omgebouwd is met een Vredo mesttank van loonbedrijf Rovers Boekel uit Venhorst (NL).

Vervolgens nog een omgebouwde RB-300, meer bepaald de RB-300 E met een compostverspreider opgebouwd.

Tevens had je ook nog de RB-300-V die kon worden ingezet om het aanbrengen van vloeibare kunstmest

En als voorlaatste nemen we een kijkje op de TP-300. Deze zelfrijdende dumper voorzien van een 320 pk sterke DAF motor, had een inhoud van 11 kubiek of wel zo’n 20 ton. Deze kon zijn vracht lossen in minder dan 15 seconden!

Uiteindelijk sluiten we de film dan af met loonbedrijf en openbare werken Maes uit Méteren (FR) met een zelfladende machine om schuimaarde en compost en dergelijke substanties zelf te laden en open te spreiden.

Version Française

Merci à la firme Gilles et specialement An Van Goey.

Par-dessus rapporté, nous pouvons avoir un aperçu de la riche archive de l’entreprise Gilles SA de Clermont. Répartis dans toute l’année, vous arriverez à l’ancienne boîte peut admirer l’histoire d’un acteur reconnu dans le milieu belge de la mécanisation agricole.

Le firme Gilles est connu pour le de semeurs de betteraves et des Gilles RB, mais fin 80’s ‘ils avaient une offre de la machine remarquable. Plus précisément, le GI-TRAC, une véhicule agricole polyvalent qui pourrait être appliquée à des fins différentes.

La version la plus célèbre de cette machine est les chargeurs RB-200 et RB-300 betterave. Cependant, il y avait beaucoup d’options et de fonctionnalités disponibles.

Dans cette vidéo, nous voyons un joli aperçu de ce que les possibilités étaient de la GI-TRAC. Mise en route que nous faisons avec le tracteur GI-Trac en forme. Cette machine a été porté par l’entrepreneur et le concessionnaire Deutz Bini de Meux de 1989 à +/- 1995. Pour une presse lourde comme Hesston 4900, il fallait la puissance nécessaire et ce ne était pas si facile à trouver à l’époque. Ainsi, le but de cette 350 hp-Trac était GI cas.

Plus tard dans la vidéo, nous voyons cette variante du tracteur de travailler avec une sorte de cultivateur lourd Kaelble Gmeinder TLG 470 H-30 sur une pente sévère avec vignes.

Dans lisier, nous voyons la variante RB-200 qui a été converti en un Vredo fumier entrepreneur du réservoir Rovers de Boekel Venhorst (Pays-Bas)

Puis encore un ancien RB-300, en particulier la RB-300 E construit un épandeur à compost.
En outre, vous aviez aussi le RB-300-V qui pourrait être déployé à l’application d’engrais liquide

Et pour la fin, nous prenons un coup d’oeil à la TP-300. Ce camion-benne automoteur équipé d’un moteur de 320 chevaux, DAF, avait une capacité de 11 cube représentant environ 20 tonnes. Cela pourrait décharger sa cargaison en moins de 15 secondes!

Enfin nous concluons le film avec l’entrepreneur et les travaux publics Maes de Méteren (FR) avec une machine à chargement automatique pour la terre de mousse et de compost et de facturons ces substances eux-mêmes et de répandre ouverte.