De Oude Doos

Loonw. Dumortier – Jollain-Merlin

 Foto’s met dank aan de familie Dumortier.
Merci à l’Dumortier de famille pour les photos

Een van de eerste trekkers op het bedrijf, een nagelnieuwe David Brown 880 Selectamatic in 1965.
Un des premiers tracteur dans l’entreprise, une nouvelle David Brown 880 Selectamatic en 1965.

 photo 45.jpg

De David Brown 880 Selectamatic werd meteen uitvoerig getest en mag samen met hun David Brown 990 Selectamatic mee helpen aan de bouw van hun loods.
David Brown a été immédiatement testé et peut aider avec leur David Brown 990 Selecta Matic à la construction de leur hangar

 photo 44.jpg

Ook heel wat hand en acrobatenwerk kwam er aan de pas.
Aussi beaucoup de main et travaux acrobatiques pour construit l’hangar.

 photo 46.jpg

In 1968 vinden we in de maaidorsers vloot onder andere deze Claas Senator terug.
En 1968, nous trouvons dans la flotte combine, cette Claas Senator

 photo 43.jpg

 photo 14.jpg

De voltallige maaidorsers vloot in 1968, twee maal een Claas Matador Gigant en de Claas Senator.
L’ensemble de la récolte de la flotte en 1968, deux fois Claas Matador Gigant et un Claas Senator.

 photo 42.jpg

Als ook in 1968 een kijkje in de loods, waar toen nog een Engelse Bamfords kleine pakkenpers te vinden was.
En 1968, nous regardons dans le hangar, où il peut être trouvé une presse Bamfords.

 photo 12.jpg

Naast het loonwerk, waren en zijn ze ten huize Dumortier handige harry’s. In 1971 werd deze lader voor bieten en chicorei gebouwd, deze zelfrijder was voor die tijd vrij revolutionair met een 4-wiel aandrijving en een 105 pk sterke motor.
Outre le travaux agricole, est la famille Dumortier tres portée de main. En 1971, ce chargeur de la betterave et de la chicorée a été construit. Ce machine était assez révolutionnaire pour l’époque, avec une quatre roues motrices et une moto de 105 ch.

 photo 24.jpg

 photo 4.jpg

 photo 5.jpg

Half weg de jaren 70′ werden de zaaiwerkzaamheden uitgevoerd door deze David Brown 990 met een 6-rijige TANK bietenzaaimachine.
Au milieu des années 70, les travaux de semis, fait avec un David Brown 990 avec un 6 rangs de betteraves TANK semoir.

 photo 41.jpg

 photo 40.jpg

 photo 39.jpg

 photo 30.jpg

 photo 29.jpg

Schafttijd!
Temps de manger!

 photo 23.jpg

 Na het bouwen van een bietenlader, bekeek men ook eens wat men kon construeren voor de maïs oogst.
In 1976 werd deze zelfbouw werktuigendrager voorzien van een 4-rij PZ Zweegers hakselaar. Die deze met gemak aan kon door zijn 240 pk sterke DAF motor.
Après la construction du bietenlader, elle construit un ensileuse.
En 1976, le machine a été pourvu d’un 4-rangée PZ Zweegers batteuse. Ce véhicule porteur est équipé d’un moteur DAF 240 CV.

 photo 18.jpg

 photo 19.jpg

Einde jaren 70′ werd deze zaaicombinatie nog verder ingezet.
A remettre fin de 70’s, cette combination semoir a également été déployé.

 photo 27.jpg

 photo 26.jpg

In 1980 werd de zaaicombinatie wat gemoderniseerd met de komst van een Renault 781, met een 12 rijige TANK bietenzaaimachine.
En 1980, la combinaison de semis était ce modernisée avec l’arrivée d’une Renault 781, avec un 12 rangs semoir betteraves TANK.

 photo 22.jpg

 photo 21.jpg

 photo 20.jpg

De beide Claas Matador Gigant vertoefde begin jaren 80′ ook nog op de wegen en akkers op en rond het Waalse Jollain-Merlin
Les deux Claas Matador Gigant attardait début des années 80 ‘encore sur les routes et les champs dans et autour de Jollain-Merlin.

 photo 28.jpg

 photo 25.jpg

In 1974 zag een 2de zelfbouw lader het levenslicht ditmaaluitgerust met een 170 pk sterke motor.
Hier aan het werk in de jaren 80′ samen met hun Renault 891-4met Gilles rooi unit, deze nam het rooien van de bieten op zich.

En 1974 a vu une 2ème chargeur construit par main né cette fois équipé d’un moteur de 170 ch.
Ici au travail dans les années 80 avec un Renault 891-4 II avec leur unité de récolte Gilles.

 photo 38.jpg

 photo 35.jpg

 photo 34.jpg

 photo 33.jpg

 photo 32.jpg

 photo 31.jpg

 photo 9.jpg

 photo 7.jpg

Ook in barre winteromstandigheden leverde deze machine knap werk.
Même dans des conditions hivernales difficiles cette machine a donné du bon travail.

 photo 8.jpg

Medio jaren 80′ werden de kleine pakken geperst door deze Claas Markant pers, aangedreven door een David Brown 995.
Au milieu des années 80, pour la pressage les foin, Ils ont utilisé un David Brown 995 et une presse Claas Markant.

 photo 36.jpg

 photo 37.jpg

Ook de Renault 781 mocht zich soms eens uitleven aan de Claas Markant pers.
Aussi le Renault 781 travaille avec le Claas Markant.

 photo 6.jpg

Brandhout stokeren met een in Vlaanderen minder bekende kipper de van Franse origine Siam B 85.
Bois de chauffage les coller avec un Benne origine française Siam B 85.

 photo 13.jpg

Tenslotte zien we in 1985 de Matador maaidorsers plaats maken voor onder andere deze Claas Dominator 96.
Enfin, nous allons au-delà Matador combine en 1985 comprennent ce Claas Dominator 96.

 photo 11.jpg

 photo 10.jpg