De Oude Doos

Loonw. Persyn-Steelandt – Elverdinge Video

Met dank aan de families Persyn en Steelandt voor de videobeelden.

(Deze zijn wat schokkerig, maar dit was ook ons eerste experiment met 8-mm spoelen.)

Vervolgens keren we wat verder terug in de tijd en zien we einde jaren 70′ hun Fiat 850 met een getrokken 2-rijïge International hakselaar met hiernaast nog een 2de Fiat 850 met Cavero silagewagen.We nemen eens hun maïs haksel teams in de jaren 70′-80′ onder de loep.

Allereerst nemen we een kijkje begin jaren 80′ bij hun Laverda hakselaar met achteraan een Cavero mestkar met opzetten. Een Fiat 780 met tevens een omgebouwde mestwagen komt deze dan ook nog assisteren.

En als 3de en laatste zien we hun Claas SF 80 aan het werk samen met een Fiat 1000 DT? met Cavero silagewagen en een Fiat 1000 DT Super met Fortschritt silagewagen.

In de bieten zien we eerst hoe het er eind jaren 70′ aan toe ging , de Fiat 1000 DT met Gilles rooi unit klaarde de klus samen met hun Fiat 780 die een getrokken Gilles opraper aandrijft.

Verder zien we nog begin jaren 80′ het zelfde bietenteam aan het werk maar de Fiat 1000 DT heeft moeten plaats ruimen voor een Fiat 1580.

Er zijn heel wat fragmentjes beschikbaar van de verschillende voorjaarswerkzaamheden in de tijdsperiode einde jaren 70′ – begin jaren 80′.  We zien deze hier samen gevat , van stalmest laden tot de eerste spuitbeurten toe.

Als ook einde jaren 70′ – begin jaren 80′  was de bietenteelt nog 1 van de belangrijkere teelten op en rond Elverdinge, we vinden dan ook verschillende combinaties terug in het bieten zaaien.

Kleine pakken laden was en is een heel karwei , echter had men bij Persyn in de jaren 80′ een oplossing hiervoor, een Fiat 850 werd ingezet met een Omas CB 150 S wagen om machinaal kleine pakken te laden.

Begin jaren 80′ vinden een vrij unieke hakselaar aan het werk in het gras , namelijk één van het merk Laverda, deze werd geassisteerd door een Fiat 1000 Super met een Fortschritt silagewagen en een Fiat 1000 DT met Cavero silagewagen.

Als ook begin jaren 80′ vinden we ook nog een getrokken International hakselaar terug achter een  Fiat 1580 , een Fiat 1000 DT met een Fortschritt silagewagen zorgde onder andere voor de afvoer van het gras.

In de 2de helft van de jaren 70′ vinden we op het bedrijf , 4 ondertussen toch wel unieke maaidorsers aan het werk. Op kop een Laverda M 120, daarna een Massey Ferguson 510 gevolgd door nog een Laverda M 120 en tenslotte nog een White Arbos 120. Een Fiat 850 met graanblazer stond deze maaidorsers bij.

Begin jaren 80′ zagen we een flinke modernisering in het bedrijf met de komst van een Deutz-Fahr M 1320 en een Deutz-Fahr M 1322. Tevens was er opnieuw een Fiat 850 met graanblazer van de partij.

Begin jaren 80′ vinden we ook een Fiat 850 en een Fiat 780 beide met een Gallignani kleine pakken pers aan het werk in het stro.