De Oude Doos

Loonw. Gotiaux – Chimay

Met dank aan de familie Gotiaux.

Wie de naam Chimay hoort vallen, denkt zo goed als altijd direct aan de gelijknamige,  heerlijke kazen en trappisten bieren. Chimay is echter ook de thuishaven van loonbedrijf Gotiaux.

Le nom Chimay est non seulement connu du fromage et de la bière, mais aussi la maisson de la famille entreprise agricole Gotiaux.

Dit familiebedrijf is opgericht in 1960 door Gilbert Gotiaux. Sinds 1984 nam de volgende generatie het roer over en leiden Pascal Gotiaux , Vincent Gotiaux en Nicole Gotiaux tot op heden het bedrijf.

Le entreprise est fondé à 1960 par Gilbert Gotiaux. Depuis 1984 la prochaine génération en charge de la société, Pascal Gotiaux, Vincent Gotiaux et Nicole Gotiaux.

In 1955 zien we op de Massey Harris trekker de 14-jarige Gilbert Gotiaux. En diens vader Albert Gotiaux samen met zijn moeder en zijn zus. Samen baatte men een landbouwbedrijf uit, van een loonbedrijf of machinehandel was toen nog geen sprake.

A 1955 nous vue une Massey Harris et le quatorze ans Gilbert Gotiaux, et sa pére Albert Gotiaux avec sa mére et soeur.

 photo 161.jpg

In het voorjaar van 1956 spreidde men hun eigen stalmest over de velden met de Massey Harris en mestwagen.

Le printemps de 1956 dans la fumier avec le Massey Harris.

 photo 54.jpg

Een tweede trekker een Hanomag werd af en toe ook ingezet om bomen te gaan rooien.

Le deuxiemme tracteur, une Hanomag travailler dans le bois.

 photo 55.jpg

In 1960 zet Gilbert Gotiaux de stap om een eigen loonbedrijf uit de grond te stampen. Eén van de eerste aankopen is een Claeys M 103.

Depuis 1960, Gilbert Gotiaux fondé une entreprise agricole. L’un des premiers achats, une Claeys M103.

 photo 56.jpg

In 1961 was men hier al reeds actief in de maïs. Men startte destijds met een omgebouwde Taarup hakselaar achter de Hanomag, verhakselde men rij per rij de eerste maïs.

Ensilage de maïs à 1961. Le entreprise travaillé avec une Hanomag et une ensileuse Taarup.

 photo 48.jpg

Einde jaren ’60 zien we een eerste Belarus trekker verschijnen.

A le fin de l’année’s 60 nous voyons une Belarus dans le cour.

 photo 57.jpg

In 1971 werd een Belarus Minsk 884 Super aangekocht, een Wit-Russische krachtpatser gebouwd in de gelijknamige stad Minsk. Deze werd eveneens door Max Buyck uit Anzegem ingevoerd.

En l’ans 1971 ils achetées une Belarus Minsk 884 Super, une tracteur Biélorusse, construit en le ville Minsk.
Le tracteur a été présenté par Max Buyck de Anzegem.

 photo 65.jpg

 photo 59.jpg

In 1966 werd een GEHL Chop-King aangeschaft. Deze choppers werd exclusief ingevoerd door de firma Lambert uit Jambes nabij Namen, voorheen werden deze door de firma Francotte ingevoerd.

Une ensileuse pour l’erbe, le GEHL Chop King à 1966. Cette chopper est importé par la firme Lambert de Jambes.

Het Amerikaanse GEHL staat heden ten dage meer bekend als een constructeur van wielladers , lichte graafmachines, shovels, ….

GEHL est une est une société Américaine, et plus connu de grue’s et des bull’s.

 photo 58.jpg

Wat later zien we ook een GEHL 2-rij getrokken maïs hakselaar op het erf komen.

Quelque temps plus tard, nous voyons une GEHL 2 rang ensileuse pour maïs sur la cour.

 photo 62.jpg

Verandering van spijs doet eten. Naast de Belarus trekkers zien we medio jaren ’70 een Steyr 1090 aan de maaier verschijnen.

En plus des tracteurs Bielorussie, nous voyons aussi une Steyr 1090 dans la tondeuse.

 photo 15.jpg

De eerste in België ingevoerde Hesston 4000 door Max Buyck uit Anzegem werd verkocht aan de familie Gotiaux. Deze machine uit 1971 beschikte over een 200 pk sterke V8 Caterpillar 3160 D motor. Als ook over een blazer die direct achter de messenkooi was geplaatst. Wat voor een regelmatige doorstroming van het gehakselde product zorgde en een grotere uitwerp capaciteit. Of zoals men het bij Hesston zelf verwoorde een ‘Hart van Staal’.

La premier Hesston 4000 pour la Belgique, vendu par Max Buyck de Anzegem, pour Gotiaux. Cette machine à partir de 1971 dispose d’un moteur de 200ch V8 Chaterpillar 3160D.
Hesston comme il est dit, le cœur de l’acier!

De Steyr 1090 en een Belarus zorgden beiden voor de afvoer met een Albert kipper.

Le Steyr 1090 et la Belarus prendre soin du drain avec des benne’s Albert.

 photo 85.jpg

 photo 49.jpg

 photo 51.jpg

 photo 71.jpg

 photo 50.jpg

Men was uitermate tevreden over de kwaliteit van Hesston en in 1974 zien we dan ook al een tweede Hesston 4000 verschijnen. Met onder meer ook een 3-rij voorzetstuk voor de maïsoogst.

Ils étaient très satisfaits de la qualité de Hesston et à 1974 nous voyons une deuxième Hesston 4000 dans le cour, avec une bec maïs avec 3 rangs.

 photo 69.jpg

 photo 64.jpg

 photo 60.jpg

 photo 61.jpg

Ook een eerste Hesston maaier werd aangeschaft.

Aussi le premier tondeuse Hesston!

 photo 67.jpg

De Hesston PT.7.D werd op sleeptouw genomen door de Steyr 870.

Le Steyr 870 fonctionne avec un Hesston PT.7.D.

 photo 63.jpg

 photo 68.jpg

 photo 66.jpg

Een wel heel opvallende verschijning was deze trekker een Dutra. Deze tractoren werden tussen 1957 en 1975 gebouwd in Hongarije. De naam Dutra kwam van DUmper TRActor.

Une tracteur unique, cette Dutra. Cette tracteurs construit entre la période 1957 et 1975 à Hongrie. Le nom Dutra est venu DUmper TRActor.

De 90 pk sterke trekker werd vooral voor een silagewagen geplaatst tijdens de gras en maïs oogst. De trekker had zo goed als altijd een vaste chauffeur of moeten we zeggen chauffeuse met de vrouw van Gilbert aan het stuur !

Le tracteur avait 90ch et a été utilisé principalement dans l’ensilage. L’épouse de Gilbert était le conducteur du service !

 photo 1.jpg

Een opvallend trekkerpark dat is wel het minste dat je kon zeggen destijds. Naast de zeldzame Dutra, kon je hier ook nog twee Schlüter tractoren terug vinden.

Une parc tracteur unique, chez les Gotiaux! Apres le unique Dutra, Il y avait aussi deux Schlüter tracteurs dans le cour.

Hier zien we de Schlüter ingespannen staan voor een Albert aalton.

Cette Schlüter ici poses avec une tonne liser Albert.

 photo 74.jpg

In 1976 kwam de eerste van vijf aangekochte Field Queen 7655 hakselaars op het bedrijf. Deze legendarische machines beschikten over een tweetakt Detroit motor wat het bekende gebrul opleverde, dat voor velen als muziek in de oren klonk. Men wedde eveneens op twee paarden men kocht beide varianten aan zowel het het type dat naar achteren lost een FQRD ( Field Queen Rear Dump ), als ook het type dat zijdelings kipt een FQSD ( Field Queen Side Dump ).

En 1976 le premier de cinq acheté Field Queen 7655 ensileuses.
Les ensileuse légendaire avait une moteur Detroit, avec beaucoup de bruit! Gotiaux acheté deux variantes, le FQRD (Field Queen Rear Dump) et la variant FQSD (Field Queen Side dump).

 photo 77.jpg

 photo 44.jpg

 photo 13.jpg

 photo 93.jpg

 photo 8.jpg

 photo 91.jpg

 photo 80.jpg

Men kon hun lading kwijt in de verschillende Albert kippers en silagewagens. Opvallend waren de verschillende tractoren die hiervoor werden geplaatst. Men had door de jaren heen zowel Belarus, Lamborghini, Landini, MB-Trac, Dutrac, Steyr als ook een Schlüter in de hangaar staan.

Pour la transport de l’herbe, les bennes Albert étaient prêts et les différent tracteurs.
Dans le hangar étaient, entre autres Belarus, Lamborghini, Landini, MB-trac, Dutrac, Steyr et Schlüter.

 photo 92.jpg

 photo 89.jpg

 photo 87.jpg

 photo 9.jpg

 photo 10.jpg

 photo 90.jpg

Hun Frisch shovel zorgde er altijd voor dat de kuil perfect werd aangereden.

Cette Frisch bull dans le pit.

 photo 88.jpg

De Field Queen’s vormden ook een knap team samen met de Hesston 4000.

Le Field Queen 7655 avec le Hesston 4000, une belle ensemble!

 photo 6.jpg

In 1975 zien we ook het gras in pakken hooi verdwijnen, die op een aparte manier werden verzameld.

En 1975 nous voyons le ballots foin sont collectés d’une manière spéciale.

 photo 7.jpg

 photo 70.jpg

Snel een auto verplaatsen doe je zo, fout parkeerders waren gewaarschuwd…

Une voiture se déplaçant rapidement faire,parkers d’erreur sont avertis…. .

 photo 76.jpg

Een partijtje voetbal in het gezelschap van de Schlüter.

Un jeu de football dans le cour, avec le supporter Schlüter.

 photo 75.jpg

Ook maaidorsen deed men in 1976 in stijl. Namelijk met een Lely Dechentreiter die toen al reeds standaard voorzien waren van een opvouwbaar maaibord. Deze Lely’s werden ook ingevoerd en verkocht in België door Max Buyck.

Aussi la moisson dans le style à 1976. Le moisson avec une Lely Dechentreiter, avec une couppe pliable. Cette Lely’s sont importé et vendu par Max Buyck pour Belgique.

 photo 47.jpg

 photo 72.jpg

De bijzonderste machine op dit bedrijf werd echter in 1979 aangekocht een Amerikaanse Champion bunkerhakselaar. Deze beschikte maar liefst over zo’n 400 pk dankzij de Detroit 8BV92 motor.

La machine la plus extraordinaire dans l’entreprise est cette ensileuse Champion, acheté en 1979. Le machines est American et a un moteur Detroit 8BV92 de 400CH.

Vandeponseele uit Geraardsbergen voerde deze machines voor België in , er zouden echter slechts een drietal van deze verkocht geweest zijn hier in België. Men was dan ook trots als men deze kon tentoonstellen op Agribex 1979, toen nog onder de naam Internationale week van de landbouw.

Vandeponseele de Grammont était importateur pour Belgique. En Belgique Il y a seulement trois vendus. Cette photo est de 1979 Agribex, alors appelé la semaine Internationalle de la agriculteur.

Deze machines werden oorspronkelijk in het Amerikaanse Eden Prairie, in de staat Minnesota gebouwd en later werden er ook een productie vestiging in Denemarken en Frankrijk opgericht.

Cette machines ont été construit à l’origine dans la prairie Eden, en Amérique.

 photo 46.jpg

Zelfs de algemene directeur van Champion Inc. kwam uit Amerika over om te zien hoe men het ten huize Gotiaux stelde met de Champion.

Le patron de la société de Champion Inc. est venu d’Amérique pour voir comment il est allé avec la Champion.

 photo 84.jpg

De landini 14500 met een oerdegelijke Vlaamse DEWA silagewagen zorgt ervoor dat de Champion zijn vracht kwijt kon.

Le Landini 14500 avec le benne Flamand Dewa prévoit pour le transport.

 photo 78.jpg

 photo 53.jpg

Ook de Frisch shovel was opnieuw van de partij.

Aussi le Frisch est à la parti.

 photo 86.jpg

 photo 81.jpg

 photo 82.jpg

 photo 83.jpg

 photo 79.jpg

In de gras oogst trok de Champion vaak de grasvelden in, in het gezelschap van twee Field Queen hakselaars.

Le ensileuse Champion avec les Field Queen’s.

 photo 148.jpg

 photo 45.jpg

 photo 5.jpg

Voor de maïsoogst werd de Champion voorzien van een 4-rij Claas kettingbek.

Pour la campagne du maïs, le Champion avec une bec Claas 4-rang.

 photo 152.jpg

Ook met voorjaarswerkzaamheden was Gotiaux natuurlijk niet onbekend. Hun MB-Trac 800 die eveneens door Lambert werd ingevoerd zien we begin jaren ’80 plaats nemen voor een 3-schaar ploeg.

Aussi dans le printemps travailler Gotiaux dans la terre avec une MB-Trac 800. Cette MB-Trac’s imoporté par Lambert, de Jambes.

 photo 2.jpg

 photo 11.jpg

 photo 95.jpg

Midden jaren ’80 zien we echter bijna dezelfde combinatie , echter is de MB-Trac 800 een MB-Trac 1300 geworden met een 5-schaar ploeg.

Medio des années 80, une M-Trac 1300 avec une 5-sillon charrue.

Als ook de bazen zijn ondertussen veranderd. Twee van de zonen en een dochter van Gilbert namelijk ; Pascal Gotiaux , Vincent Gotiaux en Nicole Gotiaux nemen de leiding.

Les patrons sont maintenent: Pascal, Vincent et Nicole Gotiaux.

 photo 43.jpg

Het maaidorsen evolueerde natuurlijk door de jaren ook snel en midden jaren ’80 zien we dus ook geen Lely meer aan het werk maar was er deze Laverda 3700 terug te vinden in de graanvelden.

La moisson de blé au millieu des l’années ’80. Nous voyons pas de Lely, mais cette Laverda 3700 dans les champs.

 photo 130.jpg

 photo 128.jpg

 photo 127.jpg

 photo 129.jpg

 photo 98.jpg

 photo 94.jpg

 photo 100.jpg

Wat een schoonheid de John Deere 4650 zorgde voor de nodige pk’s om de Hesston 4800 pers aan te drijven in 1987. Voordien stond een 8-cylinder Schlüter voor de Hesston pers, echter is deze hen allesbehalve bevallen en is dan hun oog gevallen op deze John Deere.

Quelle beauthé cette John Deere 4650 avec une Hesston 4800 en 1987.
Auparavant, il y avait un Schlüter pour la presse.

 photo 119.jpg

 photo 114.jpg

 photo 115.jpg

 photo 120.jpg

 photo 52.jpg

 photo 113.jpg

 photo 117.jpg

 photo 116.jpg

 photo 118.jpg

In de zomer van 1989 zien we opnieuw een aparte machine opduiken. Dit keer een Garnier verzamelwagen achter een Welger pers. Deze verzamelwagen werd gebouwd door Garnier et Cie afkomstig uit Redon in het Franse Bretagne. Deze bond de kleine balen samen tot 1 grote baal.

Dans l’été 1989 nous voyons aussi une machine unique dans le entreprise. Cette fois une Garnier benne collection derrière presse Welger. Cette voitture est construit par Garnier et Cie, dérivé de Redon en Bretagne (France).

 photo 97.jpg

 photo 96.jpg

 photo 121.jpg

 photo 132.jpg

 photo 133.jpg

 photo 125.jpg

 photo 122.jpg

 photo 123.jpg

 photo 124.jpg

 photo 126.jpg

De Champion bunkerhakselaar heeft indruk gemaakt hier ten huize Gotiaux, in der loop der tijd werd dan ook nog een variant aangekocht zonder bunker die enkel voor de grasoogst werd ingezet.

Un autre ensileuse Champion dans le cour de famille Gottiaux. Cette machine a été
seulement pour l’herbe et n’a pas de bunker.

 photo 109.jpg

Maar het hoofdmerk op vlak qua hakselaars bleef natuurlijk Hesston. Einde jaren ’80 waren het twee Hesston 7730’s die heer en meester waren in de maïs

Mais la marque principale restait Hesston. A la fin des années 80 étaient les deux Hesston 7730 qui étaient maîtres sur le terrain.

 photo 141.jpg

 photo 137.jpg

 photo 135.jpg

Deze Hesston 7730 hier werd voorzien van een 6-rij Claas bek.

Cette Hesston 7730 est munie d’un six rang Claas bec.

 photo 131.jpg

De afvoercombinaties waren er om duimen en vingers bij af te likken. Een Steyr 8130 Turbo met een DEWA silagewagen kwam er als eerste aan.

Le combinations pour la transport, une Steyr 8130 Turbo avec une benne silage Dewa.

 photo 136.jpg

Het blijft toch een mastodont die John Deere 4650. Hij vormde met een aangepaste vrachtwagenkipper de tweede afvoercombinatie.

Le deuxième combinatie, le mastodont John Deere 4650 avec une remorque camion.

 photo 138.jpg

 photo 139.jpg

Het liedje gaat normaal gezien als volgt ik zag twee beren broodjes smeren… Wel een tweede beer kwam ook het veld opgereden. Een Steyr 8165 Turbo met een DEWA silagewagen vormde de derde afvoercombinatie.

Le troixsiemme benne, un ours d’un tracteur, Steyr 8165 Turbo avec une Dewa.

 photo 140.jpg

 photo 143.jpg

 photo 145.jpg

Het hakselen ging aan een vlot tempo vooruit met de Hesston 7730, de Steyr 8130 Turbo met een DEWA silagewagen kwam al een tweede keer aanschuiven.

Le Steyr 8130 Turbo pour la deuxième fois chez les Hesston 7730.

 photo 142.jpg

 photo 144.jpg

 photo 146.jpg

 photo 147.jpg

Begin jaren ’90 kalkte men de velden met deze Landini 14500 en Unsinn Record kalkwagen. Dit Duitse merk mag natuurlijk niet verward worden met het Belgische Record uit Maldegem.

Au début des années 90, dispersés sur les champs de chaux un, avec une Landini 14500 avec Unsinn Record. Cette marque Allemande ne doit pas être confondue avec Record de Maldegem.

 photo 3.jpg

De Unsinn Record kalkwagen van Gotiaux beschikte zo te zien eveneens over een efficiënt anti-diefstal systeem …

Le Unsinn Record de Gotiaux possède un système anti-vol ….

 photo 73.jpg

Door de jaren heeft men hier ook heel wat ervaring opgedaan op vlak van drainage.

Pour le drainage Gotiaux avait aussi beaucoup de matériel et de connaissances.

 photo 99.jpg

In 1989 was Gilbert terug te vinden tijdens het draineren, hij was hier aan het werk te zien met de Steyr 8130 Turbo en een Dondi greppelfrees.

En 1989, Gilbert a également été constaté dans les travaux de drainage, avec le Steyr 8130 Turbo et une Dondi.

 photo 149.jpg

 photo 150.jpg

 photo 151.jpg

In 1992 was het opnieuw tijd voor een andere hakselaar. Er werd dan ook gekozen voor hoe kon het ook anders, een Hesston. Hun oog viel ditmaal op deze Hesston 7735, een type die niet zo heel bekend is. Pascal poseerde in 1997 dan ook met trots voor deze aparte machine.

En 1992 il est temps pour une autre ensileuse. Cette fois, nous avons opté pour un Hesston 7735. Pascal posée en 1997 pour la machine.

 photo 16.jpg

Sedert 1976 doet men naast het loonwerk ook nog aan machinehandel. Men heeft dan ook tot op heden het dealerschap van Landini op hun naam staan.

Depuis 1979 Gotiaux ont également un commerce de la machine. Maintenant une concession Landini.

Hier kon en kun je dus de grotere trekkers als een Landini Legend 165 , als ook de kleinere Landini 50 terug vinden.

Ice des grand tracteurs et des petittes, une Landini Legend 165 et Landini 50.

 photo 40.jpg

Eveneens sedert 1976 was men dealer van het merk Ursus maar het dealerschap hiervan is inmiddels al zo’n tien jaar stopgezet.

Depuis 1976 était un marchand de Ursus, mais maintenant, arrêtez déjà 10 ans.

 photo 28.jpg

Naast de landbouwtractoren verdeelde men ook de kippers en kalkwagens van het merk Ursus.
Outre les tracteurs, ils ont également vendu des bennes Ursus

 photo 31.jpg

 photo 32.jpg

Ook het dealerschap van DEWA voor de regio heeft men op zich genomen, dit al sedert 1977. Zo is de constructeur van landbouwwagens uit het Oost-Vlaamse Belzele ook sterk vertegenwoordigd diep in Wallonië.

Depuis 1977 ils sont aussi des vedeurs de marque Flamand Dewa.

 photo 25.jpg

 photo 18.jpg

 photo 19.jpg

 photo 20.jpg

In 1997 kwam een klant met zijn Ford 8730 een tridem DEWA aalton ophalen. Wat natuurlijk een zeer knap en indrukwekkend span opleverde. Ook Gilbert kwam nog even kijken of alles in orde was.

En 1997, un client est venu chercher sa combinaison, avec une Ford 8730 et une Dewa ton à lisier tridem.

 photo 23.jpg

 photo 21.jpg

Een aalton die mag gezien zijn!
Une tonne à lisier maginifique!

 photo 24.jpg

 photo 22.jpg

Met de aankoop van de John Deere 4650 had men blijkbaar toch de smaak te pakken voor dit merk. In 1998 zien we dan ook de 4650 vervangen worden door een nieuwe krachtpatser, een John Deere 8200.
En 1998 le John Deere 4650 a été remplacé par un John Deere 8200.

 photo 33.jpg

‘And God said, “Let there be light”.

 photo 34.jpg

De John Deere 8200 mag er dan wel een echte krachtpatser uitzien met zijn imposante lange neus, brede banden en brullend geluid. Maar was hij dat dan ook wel ? Wel geen betere manier om dit uit te testen dan hem direct het veld in te sturen moet men gedacht hebben. Hij werd sedert dien dan ook jaarlijks samen op pad gestuurd met een Massey Ferguson 187 LB pers.

Essai du tracteur! Le John Deere 8200 dans le paille avec une Massey Ferguson 178 LB presse.

 photo 37.jpg

 photo 35.jpg

 photo 36.jpg

En de ultieme test is natuurlijk een pull aan de sleepwagen op de tractorpulling van Chimay.

La essai du tracteur ultime, à la tracto pulling en Chimay.

 photo 41.jpg

Men moet natuurlijk ook hun eigen merk iet wat trouw blijven en daarom vergezelde ook een Landini voorzien van een Stoll lader het team.

Aussi le marcque maisson Landini est représenté, ici avec une loader Stoll.

 photo 39.jpg

De goeie ouwe MB-Trac 1300 liet zich ook nog even zien om de geperste balen weg te brengen.

Le bien ancienne MB-Trac 1300 avec des ballots paille.

 photo 38.jpg

Met al die verschillende merken van trekkers in huis, als ook het dealerschap van een landbouwwagen producent. Dan moet je ook wel een handige harry zijn en dat is men dan ook. Men construeerde dan ook zelf al eens een mestwagen, met een resultaat die mocht gezien zijn.

Ils sont aussi des constructeurs de machines agricole. Une benne fumier construit soi-même.

 photo 153.jpg

 photo 155.jpg

In 2000 werd al weer een nieuwe hakselaar verwelkomd. Hesston maakte inmiddels al geen hakselaars meer dus werd er uitgekeken naar een andere constructeur. De keuze is uiteindelijk gevallen op een Case 8790.

En 2000 un autre nouveau ensileuse. Cette fois pas une Hesston, mais une Case 8790.

 photo 103.jpg

 photo 102.jpg

 photo 106.jpg

 photo 104.jpg

Men verdeelde dus Ursus,  maar beschikten zelf ook over enkele Ursus trekkers.

Il sont des marchand de Ursus, mais avez vous-même des Ursus tracteurs.

 photo 105.jpg

Gilbert bij alweer een tevreden klant.

Gilbert à une cliënt satisfait.

 photo 42.jpg

Een aanhangwagen vol met oldtimers, het is eens wat anders dan een DEWA silagewagen voor de MB-Trac 1500. Samen heeft de familie een heel knappe collectie, waar we hier slechts een deel zien van die collectie.

Une remorque avec des tracteurs oldtimer à le derniere de MB-Trac 1500.
La famille Gotiaux sont des collecteurs de tracteurs anciennes.

 photo 107.jpg

 photo 108.jpg

In 2002 zien we Vincent aan het stuur van één van zijn lievelings trekkers. Hun International  Farmall 856 word enkel nog ingezet voor een lokale tractorpullingwedstrijd of op oldtimer evenementen. Vroeger deed hij echter ook enkele jaren dienst om maïs te zaaien.

En 2002 Vincent dans le tracto pulling locale avec ces tracteur favori, une International Farmal 856. Ce tracteur a semé le maïs plus tôt.

 photo 101.jpg

Als laatste bekijken we nog enkele plaatjes van door hen verkochte maai combinaties. Onder andere deze Landini met een Fella SM 320.

Queleqes photos de Landini Lagend et une Fella SM 320.

 photo 30.jpg

 photo 29.jpg

De reeks sluiten we af met een landschap om bij weg te dromen. En een knappe Landini voorzien van de indrukwekkende Fella SM 400 Trans die maar liefst zorgde voor een maaibreedte van zo’n 4 meter!

Une region unique et magnifique, avec une Landini et Fella SM 400 avec une largeur de travail de 4 mètres!

 photo 156.jpg

 photo 157.jpg

 photo 154.jpg

 photo 159.jpg

Benieuwd met welke combinaties Gotiaux anno 2016 naar de velden trekt? Klik dan op onderstaande foto.

Vous voulez voir les combinaisons de l’année 2016? Cliques sur l’image!

 photo IMG_1310.jpg